Miljøvennlig varme- og forbrenningsteknikk

Kontakt oss

Grønn energi for et bærekraftig samfunn

Med et stadig økende fokus på miljøvern og bærekraft, er det viktig å ha kunnskap om hvordan man kan optimalisere energiforbruket og finne nye miljøvennlige energiløsninger i vårt samfunn.  Dette feltet er viktig for en rekke industrielle og kommersielle prosesser, fra industribrennere for damp- og prosessvarme til oppvarming av bygninger.

Jarotech er sterkt engasjert i utviklingen av nye klimanøytrale og CO2-frie forbrenningsløsninger basert på grønn hydrogen, syngass og elektrobrensel.  Sistnevnte er syntetisk fremstilt metanol, diesel eller jet-fuel fra grønn hydrogen med gjennbruk av CO2 fra avfall- eller skogsforbrenning (CCU).   

Både i Norge, Sverige og resten av Europa (og verden forøvrig) er det under bygging og under planlegging hudretalls fabrikker med kapasitet på flere millioner tonn elektrobrensel.

Energiteknikk

Vi designer teknologier for produksjon, overføring og bruk av energi. Dette inkluderer fornybare energikilder som sol og grønn hydrogen,  samt mer tradisjonelle energikilder som naturgass, propan, butan, metan, biogass og bioolje.

Forbrenningsteknikk

Forbrenningsteknikk er selve kjernen i vår virksomhet.  Vi jobber kontinuerlig for å finne ut hvordan brennstoffet antennes og brenner, og hvordan denne prosessen kan kontrolleres eller optimeres.  Vi designer brennkammere med optimal brennkammer belastning, hensyntatt fullstendig forbrenning med minimalt utslipp av uforbernte komponenter eller NOx.  

Industrielle brennere

Industrielle brennere produserer varme ved å brenne gass, olje eller andre brennbare stoffer, og er laget for høy effektivitet og pålitelighet. Jarotech representerer noen av de mest anerkjente produsenter i Europa og USA. Vi modifiserer og videreutvikler brennere til kundespesifikke behov. Syngass/Pyrolyse, Hydrogen, CO- ovnsgass, biogass er eksempler fra våre leveranser.

Prosessvarme

Prosessvarme har lang historie i Jarotech’s virksomhet.  Varme som genereres og brukes direkte i industrielle prosesser for å smelte metaller, tørke produkter, eller for å skape kjemiske reaksjoner.  Effektive Oxy-Fuel brennere for både flytende og gassformig brennstoff kan øke produksjonseffektiviteten betydelig.  Oksygen kan bli mer tilgjengelig i forbindelse med lokal fremstilling av grønn hydrogen med elektrolyse.  

Damp- og varmeanlegg

Vi designer, leverer og drifter damp- og varmeanlegg som produserer og distribuerer energi til disse formålene.

Vårre styresystemer benyttes på kjelanlegg fra de minste varmtvannskjeler til industrianlegg på opptil 120 MW

Røykgassanalyse

Røykgassanalyse går ut på å studere gassene som slippes ut ved forbrenning. Vi undersøker forbrennings-effektiviteten og måler alle komponenter i røykgassen som CO, CO2, O2, NO, NO2, NOx.  Jarotech har erfaring fra engen produksjon av røykgass analyseutstyr og representerer ledende leverandører i Tyskland og USA.  Vi foretar også  miljømålinger i henhold til kap. 27-1 i Forurensingsforskriften for  gassanlegg  med  tilført  termisk effekt 1 - 50 MW.

Gass- og oljesystemer

Vi ser på infrastrukturen og teknologien ved forbrenning av olje og gass. Dette inkluderer alt fra materialvalg, dimensjonering, varmekabel, isolasjon, rørtrase etc.

Oljetype eller gasstype, det må tas hensyn til temperatur, trykk, og hvordan brennstoffet kan påvikrke metallstrukturen over tid.  Nødvendige sikkerhetsventiler, gassdetektorer, lekkasjedetektorer etc. må vurderes i forhold til relevant regelverk.

Automasjon, energistyring og miljøbevissthet

Jarotech AS har lang erfaring innen varme- og forbrenningsteknikk.  Med våre automasjon- og energistyringer, bruker vi den mest moderne teknologi for å optimalisere energibruk i ulike systemer.  PLS, sikkerhets PLS, eller med FMS (Firing Management System) kan vi styre mulibrendsel brennere med flere brennstoff samtidig.  Ved hjelp av avanserte flammevakter, gasssensorer og styresystemer, sørger vi for effektiv energibruk og redusert utslipp av skadelige stoffer.  Våre styresystemer tilfredsstiller de strengeste myndighetskrav i henhold til PED, CE, TÜV, SIL-3, DVGW, Ex, ATEX, UL med flere etter behov.  Vi er også sertifisert i henhold til ISO 9001:2015

ER DU PÅ JAKT ETTER ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV TIL OPPVARMING ELLER STRØMPRODUKSJON?

La oss i Jarotech AS finne den beste løsningen for deg. Ta kontakt for mer informasjon om vårt arbeid.

Kontakt oss