Vakttelefon: 482 60 038

Statkraft varme AS

Statkraft varme AS Trondheim

Statkraft varme AS (Tidl. Trondheim Elektrisitetsverk) har vært kune hos Jarotech siden starten i 1984.

Jarotech AS har levert brennere og kjeler til Statkraft Varme siden 1985 (tidl. Trondheim Elektrisitetsverk).  De første 5 stk 10 MW tungoljefyrte brennere på Heimdal og St.Olavs Hospital varmesentral.  Senere både lettolje, propan, butan, naturgass brennere til sine mange fjernvarmenett i Trondheim og ellers i Norge.

Vi driver også service og vedlikehold på alle disse anleggene, blant annet årlig service og support for hele fjernvarmenettet i Trondheim. Det innebærer 12 sth brennere i fjernvarmenettet inkluderer 6 stk støttebrennere på 3 stk avfallsforbrenningslinjer.

0
Feed