Vakttelefon: 482 60 038

Oslo Brann & Redningsetaten

Oslo Brann & Redningsetat

Jarotech AS leverte fjernstyrte øvningsobjekter for røykdykkertrening til Lahaugmoen

Jarotech AS leverte øvningsobjekter til Oslo brann og reningsetat, Lahaugmoen for modernisering av sitt øvelseshus for røykdykkere. Før ble dette fyrt med paller og ved for å lage røyk og varme. Men da dette medførte stor slitasje på røykdykkerutstyr i form av vask og vedlikehold i tillegg til den lokale forurensingen denne fyringen bidro med, ville de ha et nytt miljøvennlig system.

Jarotech AS har i alle år levert spesialløsinger innen forbrenningsteknikk, så vi tok utfordringen med å lage et nytt system.

Følgende ble designet og levert av Jarotech AS:

  • Det ble installert en 1000 kilowatts propanbrenner for å heve temperaturen i huset.
  • Det ble designet 6 propanfyrte brannobjekter som kan flyttes rundt på 8 stasjoner rundt i huset.  Fjernstyrt tenning fra instruktør.
  • Det ble laget en sentral PLS styring av alle brannobjektene, med fjernkontroll, alt designet og programmert av Jarotech.
0
Feed