Vakttelefon: 482 60 038

Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg Oslo KF

I 2019 leverte Jarotech nytt solfangeranlegg til Omsorgsbygg.

Solfangeranlegger er installert på Stovnerskogen sykehjem. Solfangeranlegget sørger for forvarming av tappevannet til sykehjemmet.

0
Feed