Vakttelefon: 482 60 038

Hydrogen-Oksygen brenner

Jarotech har flere leverandører av hydrogen brennere, men ønsket å få erfaring med hydrogen/metan/oksygen forbrenning i brennkammer for prosessvarme.   For en av våre kunder har vi kjørt forsøk med forskjellige blandinger av hydrogen og naturgass med både vanlig luft og med varierende mengder oksygen.

Vi kjørte alle blandingsforhold med naturgass og hydrogen med vanlig forbrenningsluft.  Vi kjørte også de samme forsøk med bruk av ulike mengder oksygen anriking, helt opp til 100 % hydrogen med 100 % oksygen.  Vi målte forbrenningstemperatur, O2-overskudd, NOx, og CO.   

0
Feed