Vakttelefon: 482 60 038

GE Healthcare, Lindesnes - kunde fra starten av Jarotech og fortsatt har vi nye oppdrag.

GE Healthcare Lindesnes fabrikker er en av våre kunder som har vært med fra starten av Jarotech AS.

Tilsammen har vi levert 11 spesialbrennere, brennkammere, dampkjeler, skortener, matevannstank, economisere, lyddempere og diverse styreskap basert på FMS og PLS systemer.  Brennere for lettolje, isopropanol/vann, metanol, metan, 2-metoxyetanol, m.m, for flere brennstoff samtidig og/eller prioritert brennstoff.  Materialutførelser med mye syrefast 316L, 310, Avestad 253MA og titan grad2.

GE Healthcare Lindesnes fabrikker er tidligere kjent blant annet som Nycomed og Amersham før den i 2004 ble en del av GE konsernet. GE Healthcare AS består av enhetene i Oslo og på Lindesnes og har om lag 840 ansatte innenfor forskning, utvikling, produksjon, service, markedsføring og salg.

Vi leverte første spesialbrenner til 5 t/h dampkjel i 1982.  Den var spesiallaget for å kunne brenne en blanding av isopropanol og vann, alternativt lettolje.  Siden den gang har Jarotech as levert 10 spesialbrennere, 4 høyttrykks dampkjeler, 6 – 12 t/h, 2 brennkammere, 2 titan trykkfordampere, 30 m3 matevannstank, 3 stk economisere, 1 stk luftforvarmer, skorteiner, lyddempere, forbrenningsluftvifter og styreskap, alle utstyrt med PLS og Lamtec elektronisk styring.  Brennstoff er alt fra lettolje til isopropanol, vann, metanol, 2-metoxyetanol, biogass etc.

0
Feed