Vakttelefon: 482 60 038

EGE- Oslo kommune

EGE- Oslo kommune

Energigjenvinningsetaten er en trofast kunde av Jarotech AS.

Jarotech har gjem mer enn 20 år levert brennere, styresystem, og service til Oslo Kommune, Energigjenvinningsetaten, til sammen 8 brennere på avfallskjelene, Brobekk og Klemetsrud.  I tillegg har vi levert 3 MW fakkel for deponigass til Grønmo fyllplass.

0
Feed