Vakttelefon: 482 60 038

1,3 MW Oxy-Fuel brenner Eramet Porsgrunn

Brenner for naturgass og oksygen for høy temperatur med minimalt røykgasstap som medfører økt produksjon i de samme øsene.
Gass og oksygen system plassere på en egnet stålramme som produseres i sort stål og lakkeres.

Rørsystem for naturgass og oksygen utføres i syrefast kvalitet. Systemet bygges i henhold til PED og leveres med dokumentasjon og samsvarserklæring der dette er nødvendig.
Det utføres 10%NDT, trykktest og lekkasjetest. All sveising utføres med sertifiserte sveisere.
Gass og oksygen system plassere på en egnet stålramme som produseres i sort stål og lakkeres.  Alt utstyr som er i berøring med oxygen er levert godkjent og rengjort for bruk i oxygenanlegg.
All instrumentering og elektrisk utstyr levers i EX utførelse egnet for sone 2 og naturgass.

0
Feed